Jacaranda Ensemble
Home
Fem unga musiker och solister ur Brandenburgs Symfoniker, träffades genom
lust att experimentera och med sensibilitet för nya klanger, och bildade en
ensemble. Instrumenten speglar denna sällsynta klangvärd; Alphorn,
Didgeridoo, Saxofon och Slagverk.
Instrument vars ursprung kommer fran olika världsdelar, blir av komponerad
och improviserad musik till sammanvävda klangideal.
Jacaranda Ensemble förbinder med sin musik världens kulturer.
Den stora resonansen hos publiken har stärkt ensemblens sällsynta konsept.
Iternationella konsertresor och stor resonans i pressen är resultatet av
ensemblens uppträdanden.

Map

Sebastian Pietsch

Sebastian Pietsch - Saxofon

född i Berlin, blev redan under studierna vid Musikhochschule Berlin,
engagerad hos Brandenburgs Symfoniker. bredvid hans uppgift som
Solofagottist hos Sinfonikerna, där han ständigt uppträder som
konsertsolist-ägnade han sig sedan 1986 alltmer at Saxofonen. Han spelade i
olika Jazzbands och spelade Film och Teatermusik. Möjligheten att spela i en
öppen ensemble fanns sedan 1998 i Jacaranda Ensemblen.Dom samlade intrycken
fran konsertresorna har utvecklat honom som huvudmotor i Ensemblen.
Richard Mosthaf Richard Mosthaf - Didgeridoo, Alphorn

född in Stuttgart, blev 1991 efter sina studier vid Musikhochschule i
Nürnberg, engagerad som Hornist hos Brandenburgs Symfoniker. Genom
konsertresorna med symfonikerna väcktes hans intresse för musik och klang i
andra länder.
Redan innan grundandet av Jacaranda Ensemblen, studerade han det
komplicerade spelsättet att traktera Didgeridoosen hos olika mästare pa
Instrumentet.
Sedan grundandet av Jacaranda Ensemblen 1997, försäkte han att kombinera
Didgeridoon med Alphornet- och fram kom den egna "alpendidg", som användes
ständigt pa jacaranda konsererna.

Thomas Hoffmann Thomas Hoffmann - Alphorn, Horn

födo i Berlin, visste genom sina föräldrar redan tidigt om dom magiska
krafterna i musiken. Efter studierna vid Berliner Musikhchschule blev han
engagerad hos Brandenburgs Symfoniker.
Bredvid hans uppgift som solohornist hos symfonikerna som är fylld med
turneer och solokonserter, är han även engagerad med musikaliska projekt av
olika slag. Sedan 1997 är Alphornet der nästviktigaste instrumentet efter
Waldhornet. Resorna världen över, men särskilt Sydafrika, Amerika och
Georgien-förde manga intryck tillsamman. som ledde till grundandet av
Jacaranda Ensemblen.

Thomas Ringleb Thomas Ringleb - Slagverk

född i Berlin, studerade musik vid Berliner
Musikhochschule"Hanns-Eisler-Berlin". Efter sin Examen blev han engagerad
vid Radioorkestern i Berlin. Som medlem vid ensembler och orkestrar i olika
genres, klassikt, rock till jazz, och manga film-, TV-, och
skivinspelningar. Dessa angagemang förde honom 2004 till Jacaranda
Ensembelen, här star han särskilt för "afrobeat". Samlade intryck fran
resorna är att höra i klangen av Jacaranda Ensemblen.

Matthias Dressler Matthias Dressler - Slagverk

född i Berlin, blev direkt efter sin Examen vid Musikhochschule Berlin,
1986, engagerad som Soloslagverkare hos Brandenburgs Symfoniker.
Bredvid medverkandet hos symfonikerna och andra kända orkestrar, engagerar
han sig för genreöverskridande och experimentell musik. Projekt som Pink
Floyd konserten "the Wall" i Berlin, där han speldade Slagverk och till
Europa-konserten av "Metallica and Symphonie" 1999 i Berlin, är det ocksa
dom
mindre produktionerna som präglar arbetet,
Sin önksan att kunna utveckla sin egen musikalitet, förde honom 1997 till
Jacarandaensemblen.

Home